Caligrama - Prevoditeljska agencija

Ovjereni prijevod

Caligrama nudi usluge sudskog tumačenja s hrvatskog jezika na engleski i španjolski jezik te sa spomenutih stranih jezika na hrvatski jezik. Usluga obuhvaća usmeno tumačenje u sudskim postupcima, kao i pisano tumačenje te ovjeravanje službenih dokumenata. Stavljanjem službenog pečata sudski tumač jamči da su izvorni tekst i njegov prijevod sadržajno istovjetni.

Najčešće vrste službenih isprava koje prevode i ovjeravaju stalni sudski tumači su vjenčani listovi, školske svjedodžbe, sveučilišne diplome, podnesci sudovima, sudske odluke, žalbe, tužbe itd. 

Kako izgleda ovjereni prijevod? 

Ovjereni prijevod sastoji se od naslovne stranice na kojoj stoji datum, broj stranica dokumenta i broj ovjere kao i naslov prevedenog dokumenta, te od prevedenog i izvornog teksta koji su uvezani jamstvenikom (trobojnim koncem). Uvez je nužan kako bi se izbjeglo naknadno umetanje stranica. 

Na kraju prevedenog teksta nalazi se i izjava sudskog tumača kojom se jamči istovjetnost prijevoda s izvornim tekstom te koja je popraćena potpisom i službenim pečatom sudskog tumača.

Izvornik ili preslika? 

Uz prijevod nije uvijek nužno uvezati izvorni dokument, već je dovoljna njegova preslika. Međutim, to ovisi o službi kojoj predajete svoju dokumentaciju, pa savjetujemo da se prethodno informirate je li uz prijevod potrebno uvezati izvornik ili presliku. Ako vas ustanova naknadno zatraži da dostavite prijevod s uvezenim izvornikom, slobodno nam se ponovno obratite za pomoć.

Osobni podaci 

Svaki ovjereni prijevod sudski tumač mora upisati u Dnevnik prijevoda i ovjera koji se podnosi na uvid županijskom sudu. Iz tog smo razloga primorani prikupljati određene, strogo nužne osobne podatke naručitelja kao što su ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj i/ili broj osobne iskaznice. Te podatke koristimo isključivo u prethodno navedenu svrhu, kao i za potrebe slanja dokumentacije poštom na kućnu adresu.

Prevoditeljske usluge

Pošaljite upit

Potvrđujem da sam upoznat s Pravilima o privatnosti i dajem suglasnost da se moji podaci prikupljaju, spremaju i obrađuju.

Trebate usluge prevođenja?

Na pravom ste mjestu! Caligrama Vam nudi prevoditeljske usluge na hrvatskom, engleskom, španjolskom, portugalskom i talijanskom jeziku.

Kontaktirajte nas